fbpx

lek. Kamil Dąbrowski

Rezydent chirurgii onkologicznej

znany lekarz

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i pracownikiem Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, gdzie odbywam szkolenie na ostatnim roku specjalizacji w dziedzinie chirurgii onkologicznej. We wcześniejszych latach swój staż podyplomowy odbywałem w Dolnośląskim Szpitalu im. T. Marciniaka, obecnie zaś, prócz pracy w szpitalu przy ul. Kamieńskiego, pełnię samodzielne dyżury chirurgiczne w Szpitalu w Strzelinie i Poradni Chirurgii Onkologicznej. Rozszerzam swoje umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, zjazdach i szkoleniach (m.in. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem, Step by step: pankreatoduodenektomia – Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Mam przyjemność i możliwość realizować się i uczestniczyć w konferencjach także w sposób czynny, przedstawiając własne prace naukowe, jak np. „Guzy stromalne żołądka – wczesna ocena operacji laparoskopowych” – praca przedstawiona na zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie. W swojej pracy kieruję się zdobytą, rzetelną wiedzą, indywidualnym podejściem do każdego pacjenta oraz najnowszymi osiągnięciami z zakresu chirurgii, w tym chirurgii onkologicznej.

Chirurg onkolog przyjmuje we Wrocławiu prywatnie.