fbpx

lek. med. Monika Czurczak

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii

Dr Monika Czurczak jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych zdobyła w Klinice Chorób
Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Jako specjalista chorób wewnętrznych zdobywała doświadczenie zawodowe w lecznictwie ambulatoryjnym, w oddziałach szpitalnych oraz placówkach opiekuńczo leczniczych dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi. Obserwacja narastających problemów związanych z występowaniem wielu schorzeń jednocześnie w wieku senioralnym była motywacją do rozpoczęcia szkoleń , staży, a następnie specjalizacji z zakresu geriatrii. Obecnie będąc geriatrą z zaangażowani em i troską zajmuje się leczeniem, diagnostyką i profilaktyką całego spektrum chorób dotykających osoby starsze.